fbpx

Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Blog.kupujdomace.online vam omogućava korišćenje usluga i sadržaja svog portala pod uslovima koji se navode u daljem tekstu.

Svakim pristupom portalu Blog.kupujdomace.online ili bilo kom njegovom delu, smatra se da je korisnik upoznat sa svim pravilima i eventualnim rizicima koji nastaju iz korišćenja ovih veb strana, kao i da ih u celosti prihvata.

Komentari

Komentari na blogu ne odražavaju stav vlasnika Blog.kupujdomace.online. Svi komentari koji pozivaju na bilo koji vid mržnje ( nacionalne, verske, rasne itd.. ) neće biti odobreni. Komentari koji sadrže lične stvari i podatke o maloletnim licima nisu dozvoljeni. Psovke, uvrede i reči koje nisu deo opšte kulture takođe nisu dozvoljeni. Nisu dozvoljeni bilo kakvi linkovi i navodjenje na druge stranice, kao ni reklamiranje.

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu Blog.kupujdomace.online predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i Blog.kupujdomace.online veruje da su tačni. Blog.kupujdomace.online ne pruža bilo kakve garancije putem ovog veb sajta u vezi bilo kog teksta na blogu kao i kometara te na taj način ne može biti odgovoran za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija sa ovog veb sajta. Informacije na ovom veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Poslednja izmena: 5/30/2021